Chụp cùng các anh em BlackBerry Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày trở lại …

Lang thang Thành Nhà Hồ, tháng 12/2016

Hàn huyên anh em BlackBerry Thanh Hóa

 

Trả lời