OPPO Service Team, Company Trip, Đà Nẵng ngày 07/10/2016

Đà Nẵng, tháng 10/2016 – Lang thang cùng OPPO

Một số ảnh các bữa cơm thân mật và Gala dinner của khối service ngày 08/10/2016:

Trả lời