Làng đào Nhật Tân, Hà Nội - tháng 01/2016

Viết cho cái rét Hà Nội, tháng 01-2016

Chùa Bái Đính, Ninh Bình – Tháng 01/2016

Tràng An, Ninh Bình – Tháng 01/2016

Video quay ở Tràng An

Đời,
Về cơ bản là vui
Bởi đứa như tôi chu du nhiều nơi,
Gặp nhiều người
Và có cái duyên được quý.

Ừ,
Đời về cơ bản thích lầm lỳ,
Yêu nồng nàn nhưng
Không ràng buộc tình nhân.

Bởi,
Tớ không thích bị buộc chân
Bởi cái yêu đương thường tình

Thôi,
Sống thế là đủ đầy,
Đủ cơ hội, đủ cuộc vui.

Đời,
Lụy làm gì cái hứa hẹn trần gian.
Trong cuộc sống,
Biết tự mình điên,

Trả lời